ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Куликова Олена Миколаївна
старший викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій

Науково-педагогічний стаж 11 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Історія зарубіжної та української журналістки, Джерелознавство та документознавство. Здійснює керівництво бакалаврськими роботами.

О. М. Куликова — автор близько 50 наукових публікацій, зокрема:
1. Афанасенко О. М. Читання як об’єктивний чинник розвитку книжкового ринку України / О. М. Афанасенко // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 1. — С. 9–11.
2. Афанасенко О.М. Логістика в системі книгорозповсюдження: оцінка можливостей і перспективи розвитку / О.М. Афанасенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х : ХДАК, 2009. — Вип. 28. — С. 106–113.
3. Куликова О. М. Логістична складова у підготовці фахівців книгознавчого профілю / О.М. Куликова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2012. — Вип. 36. — С. 226–235.
4. Куликова О. М. Активні методи навчання в підготовці фахівців книгознавчого профілю / О. М. Куликова // Вісн. Кн. палати. — 2014. — № 2. — С. 3–6.

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій.