ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Корнєв Андрій Юрійович
викладач, кандидат мистецтвознавства

Науково-педагогічний стаж 20 років.

Член Національної спілки журналістів України з 2008 року. Член Національної спілки художників України (мистецтвознавча секція) з 2013 року.

Автор наукових публікацій з культури України, а також художнього життя Харкова початку ХХІ століття, зокрема:
1. Корнєв А. Ю. «Щодень, щоніч усе ждемо…» Доба Богдана Хмельницького у семіотичному просторі українського пісенного фольклору / Наук. ред., д. і. н., проф. О. К. Струкевич. – Харків: Раритети України, 2011. – 116 с.
2. Корнєв А. Ю. На перетині: національна героїка в польському та українському історичному живописі другої пол. ХІХ ст. // Січневе повстання 1863 – 1864: історія, люди, мистецтво: матеріали Міжнар. наук. симпозіуму: Харків, 2013 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х.: Майдан, 2014. – С. 52-60.
3. Корнєв А. Ю. Сміх та війна: з історії української «сміхової культури» // Вісник ХДАДМ. – 2015. – № 4. – С. 120-125.
4. Перспективи галерейного руху в Харкові на початку 2000-х // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття», присвячена 95-річчю заснування вищої художньої школи Харкова // Збірник статей. 13 жовтня 20016., ХДАДМ. – Харків, 2016. – С. 77-79.
5. Andrii Korniev, Svitlana Rybalko Cossack Liberation Movement in the Interpretation of Ukraine Artists of the 19th – Early 21st Century // Humanities and Social Sciences Review (HSSR), Volume 6, No. 1, 2016, 95-99 р.
6. Andrii Korniev, Natalia Usenko and Tetiana Kutsenko National Subjects in Ukrainian Art of the MID 20 TH Early 21 TH Century // Humanities and Social Sciences Review, Vol 06, Number 02, 2017, 337-348 р.
7. Корнєв А. Перший український мистецький пленер у м. Нінбо (Китай) // Народознавчі зошити. – № 2. – 2017. – С. 422-426.
8. Корнєв А. Ю. Мистецьке об’єднання «Деграж» // «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття» // Збірник матеріалів міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках ІХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017», м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року. – Харків: ХДАДМ, 2017. – С. 187-189.

Головний редактор громадського видання «ПроАРТ». Автор численної публіцистики, яка висвітлює сучасне мистецьке життя Харкова.