ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра журналістики

Іванова Ірина Борисівна
доцент, доктор філологічних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж 13 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Риторика, Риторика і спічрайтинг, Академічне письмо; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

І. Б. Іванова — автор понад 60 наукових публікацій, зокрема:
1. Іванова І. Б. Історія реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І. Б. Іванова. – Харків : Вид-во Юрайт, 2016. – 372 с.
2. Іванова І. Б. Лінгвостилістичний аспект дослідження сучасної української реклами / І. Б. Іванова // Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 45/1. – C. 124–129.
3. Іванова І. Б. Витоки рекламної творчості в мовному просторі України / І. Б. Іванова // Вісник Дніпропетровського ун-ту. – 2015. – Т. 23, № 11. – C. 35–41. – (Серія «Мовознавство» ; вип. 21(2)).
4. Іванова І. Б. Соціолінгвістичний вимір рекламного дискурсу / І. Б. Іванова // Мова і суспільство : Збірник наукових праць. – Львів, 2015. Вип. 6. – С. 110–115.
5. Іванова І. Б. Проблеми визначення рекламних жанрів та функціонально-стилістичного статусу рекламного тексту І. Б. Іванова // Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2016. – Вип. 46/2. – C. 54-59.
6. Іванова І. Б. Україномовна реклама в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / І. Б. Іванова // Молодий вчений. — 2017. — №2/ у – C. 383 – 386.

Під керівництвом І. Б. Іванової захищено одну дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.