ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ І СПІВРОБІТНИЦТВА

Білик Олена Миколаївна

завідувач центру
кандидат педагогічних наук, доцент

Завідуючий підготовчим відділенням для іноземних громадян - Наконечна Софія Миколаївна
Інспектор - Козлова Ганна Олександрівна

Контакти центру:
Телефон: (+38 057) 771-04-30
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, кімната 30
E-mail: moedcenter@ukr.net

Підготовку іноземних громадян для зарубіжних країн Харківська державна академія культури розпочала з 1975 року. За ці роки підготовлено більше, ніж 400 фахівців для 42 країн Азії, Африки, Європи, Америки.

Головними завданнями діяльності Центру є:

- забезпечення підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України шляхом організації вивчення іноземними громадянами української (російської) мови, а також математики, країнознавства, української та зарубіжної літератури, історії, основ економічної та соціальної географії світу, основ інформатики та обчислювальної техніки та інших предметів в залежності від спеціальності, що її мають намір в подальшому здобувати іноземні громадяни;

- організація мовної підготовки іноземних студентів базових напрямів (спеціальностей) протягом усього періоду навчання в Академії відповідно до чинних навчальних планів та програм;

- організація, координація і проведення виховної роботи з іноземними громадянами, знайомство їх з реаліями українського способу життя, з положеннями щодо навчання іноземних громадян в Україні, з правилами проживання, перебування та пересування іноземних громадян по території України, а також правилами внутрішнього розпорядку Академії;

- забезпечення проведення реєстрації документів іноземних громадян, що прибули на навчання до Академії, у ВГІ РФО УМВС України в Харківській області;

- налагодження, координація та поширення міжнародних зв’язків Академії (академічних, наукових, творчих).

До складу Центру входить підготовче відділення для іноземних громадян.

На етапі довузівської підготовки головною метою є формування знань, умінь і навиків в тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців в новому соціально-культурному середовищі.

Навчання на підготовчому відділенні Центру здійснюється за бажанням іноземних громадян українською або російською мовами.

Гарантією високої якості підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади є кваліфікація викладачів, їх багаторічний досвід роботи з іноземними студентами, розроблені методики навчання.

Заняття проводяться за індивідуальним планами з урахуванням особливостей контингенту студентів.

Після закінчення підготовчого відділення та успішного складання іспитів випускникам видається свідоцтво державного зразка, яке дозволяє продовжити навчання за обраним фахом у вищих навчальних закладах України.

Для в’їзду в Україну ХДАК видає кандидату на навчання офіційне запрошення, яке є підставою для отримання візи для в’їзду в посольстві України в країні кандидата.

Вартість навчання студентів, іноземних громадян, що будуть прийняті до ХДАК на підставі укладеного договору на 2014/2015 навчальний рік за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр