СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ


Спеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 20.12.2018

Мізяк Віталій Дмитрович
Культурологічні виміри режисерських практик у драматичних театрах Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 26.00.04 – українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю. Панасюк. PDF-файл
- відгук А.А. Білик. PDF-файл


Чумаченко Марина Олександрівна
Міфологема світла і темряви в православній культурній традиції, 26.00.01 – теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.О. Смоліної. PDF-файл
- відгук Д.О. Король. PDF-файл


Захист 14.12.2018

Щербань Анатолій Леонідович
Орнаментаційні трансформації кераміки в традиційній культурі населення Лівобережної України (атрибутика, технологія, морфологія, семантика), 26.00.04 – українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук П.Е. Герчанівської. PDF-файл
- відгук Ю.С. Сабадаш. PDF-файл
- відгук М.Р. Селівачова. PDF-файл


Захист 13.12.2018

Кирилова Ольга Олексіївна
Танатологія декадентського кінематографа, 26.00.01 – теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Н.А. Жукової. PDF-файл
- відгук Т.О. Кривошеї. PDF-файл
- відгук З.І. Алфьорової. PDF-файл


Захист 29.11.2018

Бреславець Галина Миколаївна
Реконструкція фольклорного тексту в українській музичній культурі останньої третини ХХ — початку ХХІ століття, 26.00.04 — українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.М. Немкович. PDF-файл
- відгук А.К. Мартинюк. PDF-файл


Захист 21.06.2018

Воскобойнікова Юлія Василівна
Регентська діяльність як системне явище сучасної православної культури, 26.00.01 – теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Л.О.Кияновської. PDF-файл
- відгук Т.В.Мартинюк. PDF-файл
- відгук О.О.Смоліної. PDF-файл


Захист 14.06.2018

Щепакін Василь Михайлович
Формування музичної культури Сходу та Півдня України в контексті західноєвропейських мистецьких впливів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), 26.00.04 – українська культура.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.М.Немкович. PDF-файл
- відгук Т.В.Мартинюк. PDF-файл
- відгук Н.І.Сиротинської. PDF-файлСпеціалізована вчена рада Д 64.807.02


Захист 18.10.2018

Мар'їна Олена Юріївна
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В ЦИФРОВОМУ МЕДІАПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук М.І.Сенченко. PDF-файл
- відгук Н.Е.Кунанець. PDF-файл
- відгук М.В.Бутиріної. PDF-файл


Бережна Ксенія Сергіївна
ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.В.Воскобойнікової-Гузєвої. PDF-файл
- відгук М.М.Кузнецової. PDF-файл


Захист 19.10.2018

Булах Тетяна Дмитрівна
РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ В КНИЖКОВІЙ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук М.А.Балаклицького. PDF-файл
- відгук Е.І.Огар. PDF-файл
- відгук Т.В.Новальської. PDF-файл


Захист 01.06.2018

Шевцова Юлія Олександрівна
БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ЖУРНАЛИ ПРОВІДНИХ КРАЇН ЄВРОПИ ЯК КАНАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 – соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (доктора філософії). PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (доктора філософії). PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук К.В. Лобузіної. PDF-файл
- відгук В.Є.Сошинської. PDF-файл