Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 45

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 3 від 26.09.2014 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
16.12.2009 р. як фахове видання з історичних наук (№1-05/6);
10.02.2010 р. як фахове видання з педагогічних наук (№1-05/1);
10.02.2010 р. як фахове видання із соціальних комунікацій (№1-05/1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук (заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук;
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій;
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук;
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук;
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук;
С. В. Потрашков, доктор історичних наук;
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук;
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук;
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар).

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Динаміка трансформаційних процесів освіти XXI ст.

С. І. Лиман
З історії вітчизняного туризму та медієвістики: наукове відрядження ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова до Франції (1858-1860 рр.)

А. Ю. Сорокотягін
Діяльність Київського відділення російського імператорського військово-історичного товариства із заснування військово-історичного музею

С. В. Частник
«Джазова дипломатія» Вілліса Коновера

М. Б. Шатрова
Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX— початку XX ст.

М. П. Чумак
Жіночі костюми Харківщини і Великопольщі в музейних колекціях як знаки етнокультури

До 85-річчя Харківської державної академії культури

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
Харківська державна академія культури напередодні ювілею

Соціальні комунікації

В. А. Маркова
Книжкова й електронна комунікації: проблема взаємовпливу

І. О. Давидова
Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління

М. А. Низовий
Українська книжка в боротьбі за Українську Народну Республіку (за часів Центральної Ради: 1917–1918 рр.)

В. В. Перехейда
Загальна характеристика комунікаційної парадигми внутрішнього зеленого туризму в Україні

Є. В. Субота
Особливості реалізації політичної комунікації засобами масової інформації

А. О. Шкляр
Специфіка роботи журналіста в діловій пресі

О. В. Дроздова
Документаційне забезпечення біржової діяльності й особливості класифікації біржових угод

Ю. М. Чічіпан
Електронний ресурс державного архіву Полтавської області як результат розвитку інформаційного суспільства

М. О. Яріко
Туристичний бізнес, релігія, права людини як основні практичні механізми розвитку міжкультурної толерантності в сучасному світі

Ю. М. Блажеєвська
Публіцистика Ю. Липи та М. Шлемкевича: національні питання

О. В. Красоткін
Процедура організації документообігу процесу закупівлі з використанням автоматизованої системи SAP функціонала SRM на прикладі АТ «ОТП банк»

Н. М. Ніколаєнко
Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках

О. Ю. Мар’їна
Cоціально-комунікаційні технології в трансформації бібліотечно-інформаційної сфери діяльності

О. М. Тур
Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми

М. М. Хилько
Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект

Т. С. Опришко
Асоціація панфутуристів «Аспанфут» та її видання (1922–1930 рр.) в побудові «мистецтва майбутнього»

С. С. Ростовцев
Комунікаційна складова інтернет-маркетингу в бібліотечно-інформаційній сфері

О. М. Кобєлєв, В. В. Побіженко
Інтелектуалізація суспільних відносин як фактор інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек ВНЗ

В. В. Сєдих
Бібліотечний Харків у XIX ст. — на початку XX ст. за історичними розвідками Н. Я. Фрідьєвої

В. М. Чекштуріна
Рунічний знак як багатофункціональний засіб соціальної комунікації

О. О. Кухаренко
Синдбадіада в мультиплікації: інтерпретація сюжету й образу головного героя

В. П. Жукова
Програмне забезпечення з відкритим кодом для електронних бібліотек

Педагогіка

С. В. Литвиненко
Ключові елементи та моделі самостійної роботи студентів у ВНЗ англомовних країн

В. А. Палкін, С. В. Тарануха
Ідеї класичної педагогіки як базові цінності концепції становлення вчителя XXI ст.

З. І. Гирич
Помилки іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю, пов’язані із засвоєнням граматики російської мови

Г. В. Здорикова
Практичний досвід Німеччини із запобігання й подолання агресивної поведінки підлітків

Ю. В. Клочан
Соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу

С. В. Лубенець, О. М. Харцій, Г. В. Афенченко
Проблеми формування психологічних якостей фахівців у сфері фінансових інвестицій

Н. Ф. Романова
Становлення та розвиток політики здорового способу життя

Наші автори