Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 44

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 11 від 29.04.2014 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
16.12.2009 р. як фахове видання з історичних наук (№1-05/6);
10.02.2010 р. як фахове видання з педагогічних наук (№1-05/1);
10.02.2010 р. як фахове видання із соціальних комунікацій (№1-05/1)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук (заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук;
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій;
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук;
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук;
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук;
С. В. Потрашков, доктор історичних наук;
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук;
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук;
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар).

Редактори:
Л. Ф. Торбовська
Ю. М. Заклінська
А. Г. Лисенко
А. А. Троян
О. О. Яіцький

Комп'ютерна верстка
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. С. Романовський
Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток трипільської археологічної культури

М. О. Малиновський
Українська історіософія: стан і перспективи вивчення

О. О. Тортіка
Тюрко-болгарське майбутнє або слов’янське минуле: деякі тенденції в етнічній самоідентифікації сучасних болгар

До 85-річчя харківської державної академії культури

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
Харківська державна академія культури: досягнення та перспективи

Соціальні комунікації

Ю. М. Столяров
Н. Я. Фрідьєва, Д. А. Балика в листах до Ю. В. Григор’єва (до ювілеїв видатних бібліотекознавців)

Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник
Надія Яківна Фрідьєва — видатний український бібліотекознавець, фундатор вищої бібліотечної освіти в Україні

Є. М. Тодорова
Методологічно­концептуальні засади сучасного бібліографознавства (2 частина)

В. Ю. Степанов
Управління інноваційною діяльністю в соціально­культурній сфері

Є. О. Кияниця
Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід

Т. В. Хітрова
«Пам’ять» як об’єкт дослідження соціальних комунікацій: дискусії щодо наукового статусу та предметних диференціацій

А. М. Шелестова
Характеристика та складові комунікації у вищому навчальному закладі

А. Ю. Миколаєнко
Український період видавництва «смолоскип» (1992–2013): трансформації редакційно­видавничого процесу

Ю. Ю. Великий
Вплив соціальних комунікацій на суспільство

М. О. Кондратюк
Експериментальне дослідження моделей впливу ЗМІ на емоції аудиторії

Т. М. Костирко
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки

А. О. Бессараб, І. Ю. Антоненко, Л. О. Кремпова
Питання­завдання в навчальній книзі як складова культури видання

О. В. Дроздова
Складові системи документних комунікацій у комерційній діяльності: особливості функціонування

О. М. Тур
Регламентація міністерського діловодства в «загальному заснуванні міністерств» (1811 р.)

О. В. Курбан
Соціальні мережі в роботі сучасного PR­фахівця

Н. Г. Грабар
Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек

О. О. Косачова
Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки

Т. С. Опришко
Полеміка ВУСППУ й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу «Гарт» (1927–1928 рр.)

А. В. Пшинка
Маркетинг у системі соціально­орієнтованого управління

Н. В. Лисенкова
Економічна сутність інвестицій

О. О. Гусєва
Російський нарис на межі XIX–ХХ ст.

А. П. Аніщенко
Зелений туризм як напрям трудової соціалізації сільської молоді в інформаційному суспільстві

Т. Р. Малафєєв
Сучасна стратегія інноваційно­інвестиційного розвитку підприємств

А. А. Сулім
Кінокритичні студії: форми, функції та методологічні підходи

Т. С. Крайнікова
Медіапросьюмеризм: загальна характеристика явища

Ю. В. Паливода
Комунікаційні ролі учасників тандема «автор — редактор»

Н. М. Ніколаєнко
Наукова організація управління бібліотекою: шлях інноваційних змін

В. П. Жукова
Глобалізаційні процеси в інформаційно­бібліотечній діяльності

Педагогіка

О. М. Тур
Формування комунікативної культури студентів вищої школи

Б. М. Матвєєв
Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів

О. М. Білик
Освітньо­культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів

В. Є. Величко
Використання відкритих форматів файлів в інформаційно­освітньому середовищі

А. В. Гріччіна
Формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів як складової їх професійної етики

О. М. Абрамов
Про основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій Е­learning

Наші автори