Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Вісник Харківської державної академії культури

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1999 р.

Випуск 39

УДК [002+008+01+02+037+93/94](06)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 29.03.2013 р.)

Затверджено Постановою ВАК України:
08.09.1999 р. як фахове видання з історичних наук (Перелік № 2);
09.02.2000 р. як фахове видання з педагогічних наук (Перелік № 4)
21.05.2008 р. як фахове видання з соціальних комунікацій (1-05/5)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
Н. М. Кушнаренко, доктор педагогічних наук (заступник відповідального редактора);
Г. Г. Асєєв, доктор технічних наук
І. О. Давидова, доктор соціальних комунікацій
Т. О. Дмитренко, доктор педагогічних наук;
Л. А. Дубровіна, доктор історичних наук;
В. О. Ільганаєва, доктор історичних наук;
В. В. Калініченко, доктор історичних наук
С. Г. Кулешов, доктор історичних наук;
М. І. Лазарєв, доктор педагогічних наук
І. Я. Лосієвський, доктор філологічних наук
С. В. Потрашков, доктор історичних наук
А. О. Рижанова, доктор педагогічних наук
М. С. Слободяник, доктор історичних наук;
А. А. Соляник, доктор педагогічних наук;
О. О. Тортіка, доктор історичних наук
Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук;
Т. Д. Булах, кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія кульутри

В. М. Шейко
Синергетичні аспекти динаміки мистецько-літературних об’єднань України першої чверті ХХ ст.

О. С. Хмель
Маніпулятивна природа політичного знаку

Ю. М. Блажеєвська
Репрезентація національного характеру в публіцистиці Ю. Липи (за працями «Призначення України» та «Українська раса»)

О. В. Голозубов
Пародійні інтерпретації германо-скандинавського епосу в сучасній культурі

О. В. Синєокий
Феномен диско-комунікації: Donna Summer, Gilla, Dee D. Jackson, Boney M., La Bionda, Supercharge, Chilly…

О. О. Шемаєв
Наукова спадщина професора М. В. Рязанцева (1856-1930)

ДО 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
Підготовка фахівців музейної справи в ХДАК (1989-1998 рр.)

Соціальні комунікації

І. О. Давидова
Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи

Л. Я. Філіпова
Інформаційна парадигма соціальної комунікації (огляд наукових підходів і концепцій)

Т. О. Бондаренко
Роль соціальної комунікації у формуванні екологічної свідомості

Н. А. Коржик
Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках

М. В. Апшай
Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень

В. А. Стоянов
Інформаційні технології як інструментальна основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах інформатизації суспільства

Г. М. Швецова-Водка
Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки

Н. Г. Грабар
Філософія людського спілкування: теоретично-практичні засади

М. Б. Шатрова
Дослідження з питань книжкового мистецтва на сторінках журналу «Бібліологічні вісті» (1923—1930)

Т. Д. Булах
Роль корпоративного іміджу в підвищенні збуту книжкової продукції

С. В. Тітов, О. В. Тітова
Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-урядування в Україні

І. П. Коваленко
Формування правової культури як складова професійної підготовки тележурналістів

Е. О. Бурдіна
Візуалізація мовностилістичних фігур у сучасній телепубліцистиці

В. П. Жукова
Олександрійська бібліотека в соціальному часі та просторі

С. М. Загурська
Соціально-психологічні аспекти реалізації владних комунікацій у контексті масової свідомості

В. М. Шкуркіна
Історія дорунічних знаків: вузликова комунікація

Л. Г. Бакуменко
Модель регіонального корпоративного об’єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України

О. В. Бобришева
Структурно-функціональна модель системи інформаційної безпеки бібліотеки

О. М. Виходець
Зовнішня та внутрішня культура персоналу засобів масової інформації

Педагогіка

Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько
Основи сучасної педагогіки: соціально-комунікаційний аспект дослідження

О. Л. Караман
Соціально-педагогічний портрет особистості неповнолітнього засудженого

А. М. Шелестова
Характеристика сучасного інтегрованого інформаційно-комунікаційного простору вищого навчального закладу

Л. Є. Гусак
Мнемічна діяльність молодших школярів у процесі їх асоціативного навчання іноземної мови

Н. Н. Мухамед’яров
Формування здорового способу життя: теоретичний аспект

Н. С. Мартем’янова
Музейна педагогіка в організації культурно-освітньої діяльності музею

А. О. Бессараб
Зміст і структура вступу та передмови до навчального видання для вищої школи

О. М. Абрамов
Про архітектуру сучасної системи електронного навчання (e-Learning) та можливості її застосування у вищих навчальних закладах

Рецензії

Є. М. Тодорова
125-річний шлях бібліотеки національного рівня: бібліографічне відображення

Наші автори