Редакційна колегія


Шейко В. М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)

Серія: Соціальні комунікації

Асєєв Г. Г., доктор технічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., доктор історичних наук, професор, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., доктор філософії, доцент, Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., доктор історичних наук, професор, Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., доктор історичних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., доктор філософії, доцент, Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., доктор філологічних наук, доцент, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка;
Мазур П., доктор педагогічних наук, професор, Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., доктор педагогічних наук, професор, Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., доктор історичних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., доктор технічних наук, професор, Книжкова палата України;
Соляник А. А., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., доктор педагогічних наук, професор, Московський державний інститут культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., доктор історичних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)