МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


20–21 квітня 2017 року

відбудеться

всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих ученихНа конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

 • 1. Культурологія та етнокультурологія в сучасному інформаційному просторі
 • 2. Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності.
 • 3. Музейна справа й охорона пам’яток історії та культури в контексті новітніх інформаційних технологій.
 • 4. Освітньо-виховна місія культури; соціально-педагогічні та психологічні технології.
 • 5. Історія світової літератури та мовознавства.
 • 6. Філософські та соціально-політичні виміри сучасного суспільства.
 • 7. Хорова культура: традиції та сучасність.
 • 8. Музичне мистецтво: теорія, історія, виконавська та педагогічна практика.
 • 9. Історія та сучасність хореографічного мистецтва: вітчизняний та світовий досвід.
 • 10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій.
 • 11. Проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в інформаційному суспільстві.
 • 12. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 • 13. Інформаційно-документні системи в галузі культури, мистецтва та освіти.
 • 14. Сучасні стратегії розвитку менеджменту та адміністрування.
 • 15. Стан та перспективи розвитку вітчизняного туризму.
 • 16. Японознавчі студії.
 • 17. Герменевтика в соціально-комунікативних дослідженнях.
 • 18. Дослідження іноземних фахових джерел.Інформаційний лист всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених "Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття"
(DOC, PDF)Під час конференції будуть проведені міжсекційні засідання, «круглі столи», творчий звіт студентських колективів.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 28 лютого 2017 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net. До тез обов'язково додаються: копія квитанції про оплату, рецензія від наукового керівника, анкета.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг до 2-х сторінок, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал - 1,5, без абзацного відступу, в текстовому редакторі WORD, назва файлу документа - прізвище автора англійськими літерами). Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру - назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині аркуша - тези.

Відповідальність за редагування та достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

Розмір плати за організацію та проведення конференції (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, проведення культурної програми) становить 150 грн. (з отриманням збірника), 70 грн. тільки для студентів (без отримання збірника),

Плата приймається до 28 лютого 2017 р.

Реквізити для перерахування оргвнеску:

Одержувач:
ФО-П Руденко А. В.
АТ "Райффазен Банк Аваль" м.Київ
п/р 26002161945
Ідентифікаційний код 3198306754
МФО 380805
(обов'язково вказати прізвище автора)
Призначення платежу - за участь у конференції.

Проживання в гуртожитку є платним. Збірники матеріалів видаються особисто в руки авторові перед пленарним засіданням; розсилка збірників не передбачена.

Реєстрація учасників конференції – 20 квітня з 9:00 до 10:00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК.
Відкриття конференції – 20 квітня о 10:00 в Малій актовій залі (ауд. № 23)

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ.
Телефон: (057) 731-27-83, 731-34-97.
E-mail: rvv2000k@ukr.net.


АНКЕТА

Секція ________________________________________________________________________________________________________
Назва доповіді (тез) __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Відомості про доповідача:
Прізвище ______________________________________________________________________________________________________
Ім'я __________________________________________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________________________________________________
(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання, курс, група навчання)
Адреса ________________________________________________________________________________________________________
Контактні телефони ____________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________________

Відомості про наукового керівника:
Прізвище ______________________________________________________________________________________________________
Ім'я __________________________________________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________________________________________________
(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання)
Адреса ________________________________________________________________________________________________________
Контактні телефони ____________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________________

Підпис учасника ____________________