МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
КАФЕДРА РЕЖИСУРИ


Шановні колеги !

Запрошуємо Вас прийняти участь у

Дев'ятих міжнародних мистецтвознавчих читаннях

"Драма, вистава, глядач…",

присвячених пам'яті видатного театрознавця,
доктора мистецтвознавства, професора

В. М. Айзенштадта

2 листопада 2016 року

Валерій Миколайович Айзенштадт (1926-1999) - науковець, талановитий педагог і справжній лицар театру, автор численних науково-методичних робіт з питань історії та теорії театру, який упродовж багатьох років завідував кафедрою режисури ХДАК, віддавши педагогічній справі 45 років свого життя. Розмаїттям його науково-мистецьких знань та інтересів пояснюється досить широкий спектр культурологічно-мистецтвознавчих питань, що пропонуються до розгляду в межах наукового диспуту.

До участі у Читаннях запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та здобувачі, студенти творчих ВУ3ів України та зарубіжжя.

До обговорення пропонується проблематика:

  • світовий та український театр: генезис, еволюція, історико-культурна ретроспектива, прогностичні проекти;
  • проблеми драматургії, сценографії, режисури;
  • режисерсько-постановочна/ акторська формо- та образотворчість;
  • сучасний театральний процес: культуротворчий потенціал;
  • особистість майстра-творця;
  • актуальні мистецькі пошуки в контексті світового арт-простору;
  • питання теорії та історії культурологічно-мистецтвознавчого дискурсу.Інформаційний лист дев'ятих міжнародних мистецтвознавчих читаннях "Драма, вистава, глядач…", присвячених пам'яті видатного театрознавця, доктора мистецтвознавства, професора В. М. Айзенштадта (PDF-файл)Участь у Читаннях безоплатна

Робочі мови Читань: українська, російська, англійська.

Тривалість секційної доповіді - до 10 хвилин.

Для участі в Читаннях необхідно до 27 жовтня 2016 р. надіслати в електронній версії:

- заявку учасника (заповнити наведену нижче форму);

- тези доповіді, що оформлені згідно таких правил: Word, А4, Times New Roman, кегль 14, інтервал 1; всі поля 20 мм; абзац 1,25; без переносів; обсягом 1- 2 сторінки.

Координаційний центр Читань: drama.vistava@gmail.com

Надіслані матеріали передбачається опублікувати в збірнику тез Читань, який буде викладено на сайті Харківської державної академії культури.

Регламент роботи Читань:

Головний корпус
Харківської державної академії культури

(Бурсацький спуск, 4)

          09:00 - 10:00 - Реєстрація учасників.

          10:00 - 12:00 - Пленарне засідання. Мала зала.


3-й корпус
Харківської державної академії культури
Факультет театрального мистецтва

(Конторська, 1)

          14:00 - 18:00 - Робота конференції по секціях. Ауд. № 25.

          18:00 - Закриття конференції.


Координатор Читань - Світлана Миколаївна Шумакова, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри режисури.

З усіх питань звертатися за телефоном: (063) 649-57-12.

Координаційний центр Читань буде вдячний Вам за розповсюдження даної інформації серед Ваших колег, зацікавлених взяти участь в науковому диспуті, що пропонується.

Учасникам Читань з інших кран і міст за замовленням надаються місця для проживання у гуртожитку академії (оплата готівкою / безготівковим рахунком).ЗАЯВКА
на участь у Дев'ятих міжнародних мистецтвознавчих
Читаннях "Драма, вистава, глядач…"
2 листопада 2016 року

Прізвище, ім`я та по-батькові ______________________________________________________________________________________

Назва організації _________________________________________________________________________________________________

Посада _____________________________________ Науковий ступінь ____________________________________________________

Вчене та почесне звання __________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________ Е-mail: _____________________________________________________________

Тема доповіді ____________________________________________________________________________________________________

Пропозиції щодо проекту (застосування технічних засобів) ______________________________________________________________

Замовлення місця в гуртожитку (зазначити дату) ______________________________________________________________________

     Дата ______________                 Підпис __________________________

Copyright © 1997-2016 ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Наша вдячність  IREX  і  USIA  за допомогу у створенні першої версії цієї сторінки
Ця сторінка останній раз була поновлена