ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
у 2016 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХАРКIВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ в 2016 році. (Завантажити файл)

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Завантажити файл)

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (Завантажити файл)

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (Завантажити файл)

Таблиця 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (Завантажити файл)


Додаток 1 до Правил прийому до ХДАК. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківської державної академії культури в 2016 році (Завантажити файл)

Додаток 2 до Правил прийому до ХДАК. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, яким додатково зараховуються конкурсні бали призерам МАН України (Завантажити файл)

Додаток 3 до Правил прийому до ХДАК. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали (Завантажити файл)

Додаток 4 до Правил прийому до ХДАК. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійсеюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників (Завантажити файл)

Додаток 5 до Правил прийому до ХДАК. Правила прийому до аспірантури Харківської державної академії культури у 2016 році (Завантажити файл)

Положення про приймальну комісію ХДАК (Завантажити файл)

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Харківської державної академії культури в 2016 році (Завантажити файл 1) (Завантажити файл 2)

Copyright © 1997-2016 ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Наша вдячність  IREX  і  USIA  за допомогу у створенні першої версії цієї сторінки
Ця сторінка останній раз була поновлена